100 extra banen in Veenendaal, Rhenen en Renswoude Doet u mee?

Sociaal ondernemen loont in de regio FoodValley!
In het Sociaal Akkoord dat werkgevers- en werknemersorganisaties en de overheid hebben afgesloten hebben werkgevers uitgesproken te zorgen voor 125.000 werkplekken voor mensen met een arbeidsbeperking. Voor de Arbeidsmarktregio FoodValley hebben we de ambitie om vóór 2017 440 extra banen te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Samen maken we onze ambitie waar. Samen zorgen we ervoor dat iedereen mee kan doen. Samen creëren we een win-win situatie voor iedereen, want sociaal ondernemen loont!

Ontdek dat sociaal ondernemen loont
Mensen met een arbeidsbeperking beschikken over talenten die voor u van grote waarde kunnen zijn. Veel werkgevers in uw omgeving hebben de kracht van deze mensen al ontdekt en zo invulling gegeven aan sociaal ondernemerschap. Op deze website vindt u hun verhalen.

Wij helpen u graag bij het selecteren van goede kandidaten. Gemotiveerde mensen die vanwege een handicap of beperking niet in staat zijn zelfstandig het wettelijk minimumloon te verdienen. Kiezen voor deze kandidaten is kiezen voor duurzame werkgelegenheid en voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat loont, en kan u in veel gevallen ook nog een economisch voordeel opleveren.

Het WerkgeversServicePunt helpt u verder
Het WSP Regio FoodValley adviseert en begeleidt u bij het in dienst nemen of detacheren van een werkzoekende met een arbeidsbeperking. Het WSP regelt kosteloos voorzieningen en begeleiding. Waarom? Omdat we het belangrijk vinden dat u en de kandidaten een duurzame werkrelatie aangaan. Een relatie die werkt. Omdat Sociaal Ondernemen, ook in de Regio FoodValley, loont!

Wilt u meer informatie? Kijk op www.wsp-regiofoodvalley.nl, stuur een e-mail aan info@wsp-regiofoodvalley.nl, of bel naar 0800-6688666.

 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie