Over de MVO-Prijs

MVO-Prijs
In 2018 wordt voor de vijfde keer een prijs toegekend aan een ondernemer uit Veenendaal die zich volgens de jury op een inspirerende manier onderscheidt op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen: de MVO-prijs Veenendaal. Deze prijs is ingesteld op initiatief van de samenwerkende partijen onder de vlag Ondernemend Veenendaal: Gemeente Veenendaal, Bedrijvenkring Veenendaal en Platform Bedrijventerreinen.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
De MVO-prijs in Veenendaal wordt toegekend aan een onderneming die in de afgelopen jaren een aansprekende MVO-prestatie heeft verricht met een duidelijke uitstraling naar de eigen gemeente toe. De bedrijven die mee willen doen, worden beoordeeld op de vraag in hoeverre zij economische ontwikkelingen combineren met ecologische en sociale criteria. Hierbij hebben zij oog voor toekomstige generaties, hier en elders in de wereld. Er wordt gekeken naar de mate waarin bedrijven zich inzetten voor MVO en dat in de praktijk ook kunnen laten zien. Het bedrijf dient een voorbeeld te zijn voor andere bedrijven en staat midden in de samenleving.

Nominaties
Voor de MVO-prijs Veenendaal kunnen bedrijven worden genomineerd met concepten, projecten, producten, diensten, toepassingen of vormen van samenwerking die voldoen aan onderstaande criteria:

 • Voegt de genoemde MVO-activiteit echt iets toe aan de bedrijfsvoering van de onderneming (beleidsmatig)?
 • Hoe geeft de onderneming vorm aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen de keten waarin zij werkt (verankering)?
 • Kijkt de onderneming ook naar ecologische en sociale aspecten bij haar leveranciers en naar nog eerdere stappen in het productie- of logistieke proces (praktisch)?
 • Heeft de onderneming afspraken met partners gemaakt over MVO?
 • Heeft de genoemde MVO-activiteit een 'voorbeeldfunctie'; met dat laatste wordt bedoeld of de activiteit waarde toevoegt voor de regionale economie, ecologie en maatschappij?
 • De mate waarin het bedrijf zich houdt aan de OESO-richtlijnen, d.w.z. dat activiteiten op een maatschappelijk verantwoorde manier worden vormgegeven. OESO-richtlijnen zijn aanbevelingen voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen die duidelijk maken wat overheden van het gedrag van MKB en grootbedrijf verwachten.

Zowel kleine als grote ondernemingen kunnen worden genomineerd. De enige voorwaarde is dat de onderneming met minstens één vestiging in Veenendaal staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Uit de nominaties kiest de jury de uiteindelijke winnaar. De winnaar wordt in aanwezigheid van de initiatiefnemers gepresenteerd tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Bedrijvenkring Ondernemend Veenendaal op 8 januari 2018 in Theater de Lampegiet.

Jury
De jury onder leiding van waarnemend burgemeester Piet Zoon zal uit de genomineerde initiatieven de winnaar van de MVO prijs Veenendaal kiezen. De jury bestaat verder uit:

 • Marco Verloop, wethouder Economische Zaken gemeente Veenendaal
 • Wim Werkman, voorzitter Bedrijvenkring Veenendaal
 • René van Holsteijn, voorzitter Platform Bedrijventerreinen
 • Geurt Valkenburg, parkmanager
 • Peter Baten, Winkelstad Veenendaal
 • Jeroen de Jong (Dishman), namens BKV vertegenwoordiger in Werkgroep Duurzaam Ondernemend.

Nomineer voor 30 november 2017!
Kent u een mooi voorbeeld in Veenendaal van MVO? Bent u betrokken bij een inspirerend initiatief of heeft u een eigen plan dat het verdient om gezien te worden? Nomineer nu! Nominaties kunnen tot 30 november 2017 worden aangemeld via dit formulier.

Vragen?
Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de secretaris van de jury René van Holsteijn.

(leden van de jury, de organisatie en het bestuur van Bedrijvenkring Veenendaal zijn uitgesloten van deelname.)

 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie