Bestuur Coöperatieve Vereniging Compagnie Oost

  • Michel van Westing - Account Software (voorzitter)
  • Klaas Gol - Saab / Subaru Centre Gol (secretaris)
  • Gilbert van Gent - Gebr. van Gent Autobedrijf (penningmeester)


De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door parkmanager Geurt Valkenburg.