Bestuur Coöperatieve Vereniging Compagnie

  • Job van Schuppen - Reklame van Schuppen (voorzitter)
  • Michiel Pothoff - Studio Pothoff (secretaris)
  • Kees van Steenbergen - MTH accountants (penningmeester)


De bestuursvergaderingen worden bijgewoond door parkmanager Geurt Valkenburg