Brandveiligheid
U moet maatregelen nemen om brandgevaarlijke situaties te voorkomen. Daarbij moet u zich houden aan het Bouwbesluit 2012. Bij brand moet u de ontwikkeling en uitbreiding van brand en rook voldoende beperken. Dit doet u door gebruik te maken van onbrandbare of brandvertragende materialen die voldoen aan normen. Daarnaast zijn er wettelijke voorschriften voor onder andere:

 • brandmeld- en ontruimingsalarminstallaties;
 • blusmiddelen;
 • uitgangen en vluchtroutes;
 • installaties voor verwarming en kookdoeleinden;
 • stoffering en versiering;
 • verlichtingsinstallaties en -toestellen.

Hennepteelt
Let goed op aan wie u een pand verhuurt!  Als een huurder zich niet kan legitimeren of alleen contant wil betalen, dan kunt u er beter nog even goed over na denken. Datzelfde geldt als hij een onlogisch verhaal vertelt over waar hij het pand voor wil gebruiken.

De belangrijkste tips:

 • Vraag om het originele identiteitsbewijs, géén kopie.
 • Controleer het ID bewijs op echtheid via de Dutch ID app via Apple of Google.
 • Controleer of degene die gescreend is, dezelfde persoon is als degene die de sleutel haalt en het contract tekent.
 • Accepteer nooit contante betalingen of stortingen.
 • Kijk of het bedrijf over een website beschikt.
 • Vraag naar een eerder uittreksel van de Kamer van Koophandel en kijk naar bijzonderheden (datum inschrijving, naam ondernemer, et cetera).
 • Laat de huurder zelf het elektriciteitscontract sluiten en vraag een kopie daarvan.
 • Neem in het huurcontract op waar het pand voor mag worden gebruikt (bestemmingsverbod)
 • Neem in het huurcontract op dat het pand niet voor hennep en/of andere verdovende middelen mag worden gebruikt en dat u bij constatering het huurcontract ontbindt en de schade verhaalt.
 • Neem in het huurcontract op dat u periodiek komt inspecteren.
 • Neem in het huurcontract op dat er alleen sloten vervangen mogen worden en verbouwd mag worden met uw toestemming.
 • Wees alert op onderverhuur.
 • Geef de sleutels pas als alles in orde is.

Na het sluiten van de huurovereenkomst kunt u het feitelijk gebruik controleren en verdachte omstandigheden rapporteren.

Waaraan herken je een mogelijke hennepplantage?

 • Ruikt u een henneplucht?
 • Hoort u een constant zoemend geluid?
 • Valt het u op dat de ramen van een woning/bedrijf zijn afgeplakt?
 • Blijven de gordijnen van een woning altijd dicht?
 • Wordt er op ongebruikelijke tijden geklust?
 • Is een pand onbewoond en ziet u toch regelmatig (verdacht) bezoek?
 • Zijn de ramen van een pand erg beslagen?
 • Zijn er ongebruikelijke stroomstoringen in een pand of in de buurt?
 • Worden er opvallend veel zakken en/of plastic bloempotten op een locatie naar binnen gebracht?
 • Wordt er verdacht (hennep)afval gedumpt?
 • Krijgt u een tip over hennep(teelt) of het transport ervan?

Wat gebeurt er als een plantage wordt geruimd?

De politie vernietigt de hennep ter plaatse en maakt apparatuur, zoals koolstoffilters en dergelijke, onbruikbaar. Alle spullen van waarde worden afgevoerd. De winst van (eerdere) oogsten wordt berekend en indien mogelijk op de daders verhaald. Daders die worden vervolgd, krijgen een strafblad.

Wie draait op voor de schade?
De schade kan hoog oplopen. Waterschade, schimmelvorming, enorm hoge elektriciteitsrekeningen, uw pand wordt vaak compleet vernield. En dan hebben we het nog niet eens over de gezondheidsrisico’s voor de mensen die er aan het werk gaan en de verpaupering en onrust in de buurt van de woning. Meestal wordt de stroom illegaal afgetapt, waardoor de kans op brand door kortsluiting of oververhitting groot is.

Als de dader niet te traceren is of een ‘kale kip is waarvan niet geplukt kan worden’, dan zijn de kosten voor u. Verzekeringen sluiten meestal schade uit die op deze manier wordt veroorzaakt. De verhuurder is ook verantwoordelijk voor het opruimen van de spullen die achterblijven na de ontruiming, zoals bloempotten, grond en dergelijke.

Gevaar
Er zijn ook nog andere risico’s. Hennepteelt is vaak het werk van criminelen die geweld niet schuwen en er niet voor terug deinzen om plantages van anderen leeg te halen (rippen). Bedreigingen, geweld en intimidaties zijn heel gewoon in deze wereld. Zorg dus dat u als pandeigenaar niet in de greep raakt van de georganiseerde hennepteelt.

Wat kunt u zelf doen?

 • Wilt u anoniem een misdrijf melden? Bel dan Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).
 • Heeft u iets gezien dat u aan de politie door wilt geven? Bel dan 0900-8844.