Voorzieningen op De Batterijen

Collectieve beveiliging
Dankzij het Ondernemersfonds waar de opbrengsten van de reclamebelasting binnenkomen, worden alle bedrijventerreinen in Veenendaal collectief beveiligd. Op vrijwel alle toegangswegen staat dit ook met grote borden aangekondigd. Inmiddels laten de cijfers van Schipper Security en Politie zien, dat het aantal inbraken sindsdien spectaculair gedaald is.

Premievoordeel
En er is nog een voordeel. De beveiliging is inmiddels KVO-B gecertificeerd. Bij vrijwel alle verzekeringsmaatschappeijen levert dit een besparing van 10 - 15% op de premies op. Het voordeel loopt op van enkele tientjes tot zelfs duizenden euro's per jaar. Ondernemers moeten hier wel zelf naar vragen. Ook de certificering gaat niet vanzelf: Er vindt één keer per jaar een bijeenkomst plaats waar een representatief aantal ondernemers bij aanwezig moet zijn. Dit is onder andere bedoeld om de bewustwording te vergroten door informatie uit te wisselen.

Parkmanager
Geurt Valkenburg is het aanspreekpunt voor ondernemers. Hij is de uitvoerende kracht achter alle voorzieningen en activiteiten die - net als hijzelf - uit het Ondernemersfonds betaald worden.

AED's
Een AED (defibrillator) kan levensreddend zijn, mits men er tijdig bij is. Conform de 6 minuten-regel van de Hartstichting, is er op ieder bedrijventerrein een volledig dekkend AED-netwerk opgezet. Alle bedrijven hebben per bedrijventerrein een plattegrond gekregen met een overzicht, zowel geprint als digitaal. Ook deze voorziening is bekostigd vanuit het Ondernemersfonds.

BHV netwerk
De gediplomeerde bedrijfshulpverleners (BHV’ers) zijn in kaart gebracht. Voor iedere werknemer die een herhalingscursus volgt bij één van de twee geselecteerde aanbieders, te weten ROCBB uit Veenendaal en Ahrebo uit Ede, ontvangt u een vergoeding van € 50 uit het Ondernemersfonds.

Brandblusapparatuur
Inmiddels inventariseren we of er ook inkoopvoordeel behaald kan worden bij de verplichte controles op brandblusapparatuur. 

Glasvezel
Het operationeel en strategisch belang van een goede dataverbinding is gigantisch toegenomen. Daarom zijn in een gezamenlijk initiatief van gemeente Veenendaal, Ondernemend Veenendaal, KPN en SB Groep alle bedrijventerreinen voorzien van een glasvezelnetwerk. Hiermee komt de aansluiting financieel binnen bereik van iedere ondernemer. www.glasvezelveenendaal.nl

Download hier de Flyer