Taskforce Ondernemend Veenendaal

De gemeente Veenendaal en het lokale bedrijfsleven, georganiseerd in onder meer de Bedrijvenkring Veenendaal (BKV), de coöperatieve verenigingen Bedrijventerreinen en de stichting Winkelstad Veenendaal, werken structureel samen binnen de Taskforce Ondernemend Veenendaal. Alle partijen willen een duurzame en economisch vitale stad met een aantrekkelijk ondernemersklimaat.

Het doel van de Taskforce is de samenwerking tussen gemeente en bedrijfsleven bevorderen waardoor initiatieven snel en gezamenlijk opgepakt kunnen worden. De beleidsnotitie ‘De Kracht van Ondernemend Veenendaal’ vormt de basis voor deze samenwerking.

De samenwerking concentreert zich rond drie hoofdthema’s: vestigingsklimaat, werk en profilering. Activiteiten worden zoveel mogelijk projectmatig opgepakt, gericht op concrete resultaten. Ook andere actoren, zoals het onderwijs worden hierbij betrokken.

 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie
 • Bedrijvenkring Veenendaal
 • Gemeente Veenendaal
 • Winkelstad Veenendaal
 • Brandweer
 • Politie